Izjavavljujem

– da sam upoznat s time da registracijom postajem član Udruge KPD i da se time obvezujem pridržavati svih internih akata Udruge te uredno ispunjavati svoje članske obveze (uplata članarine, pridržavanje ovdje danih izjava, i dr.);

– da u svim aktivnostima Udruge sudjelujem dobrovoljno i bez prisile;

– da sam upoznat s time da je Udruga KPD osnovana s ciljem poticanja rekreativnog kretanja u prirodi te da takve aktivnosti nose sa sobom rizike, uključujući ali ne ograničavajući se na one povezane s prirodnim obilježjima terena, vremenskih prilika, opremljenosti sudionika i dostupnosti resursa (hrana, smještaj, zaklon, itd.);

– da potpisivanjem ove Izjave oslobađam odgovornosti Udrugu, članove Udruge, sva tijela Udruge te ostale sudionike i treće osobe za eventualne nezgode, ozljede, narušavanje zdravstvenog stanja i svake druge štete koje bi mogao prouzročiti ili pretrpjeti sudjelovanjem u aktivnostima Udruge te se odričem prava na naknadu štete s navedenih osnova;

– da sam upoznat sa svim pravilima ponašanja u Udruzi i pravilima sudjelovanja u njezinim aktivnostima, kako pisanima tako i usmeno dobivenima prije svake aktivnosti kojoj pristupam;

– da prihvaćam kako nepoštivanje pravila s moje strane može imati za posljedicu isključenje iz aktivnosti i/ili iz Udruge;

– da ću u aktivnostima Udruge sudjelovati poštujući vlastito zdravstveno stanje, slijedeći preporuke odabranog liječnika te poštujući ujedno i tuđe pravo na zdravlje i sigurnost te da u aktivnosti neću sudjelovati ako bi to za mene ili druge sudionike predstavljalo zdravstveni ili sigurnosni rizik;

- da ću čuvati ugled sponzora Udruge;

– da prihvaćam sve navedeno, razumijem posljedice i slažem se s prethodno opisanim uvjetima

Privola za fotografiranje i objave na webu

 

Potvrdom na ovu Izjavu, suglasan/a sam s korištenjem i obradom mojih osobnih podataka od strane udruge KPD, Marijana Čavića 1a, Zagreb, u sljedeće svrhe:

 

Suglasan sam/suglasna sam da članovi Udruge i osobe zadužene za PR Udruge fotografski/video zabilježe moje aktivnosti u okviru rada Udruge i takav materijal objave na web stranici Udruge te društvenim mrežama na kojima je Udruga aktivna u prezentiranju svog rada i aktivnosti.

 

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku od udruge KONZUM PLANINARSKO DRUŠTVO KPD mogu zatražiti pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka ili ograničavanje njihove obrade, te pravo na prenosivost podataka.

 

Upoznat/a sam s pravom da u svakom trenutku mogu opozvati ovdje danu privolu, slanjem obavijesti na e-mail adresu: privola.povlacenje@kpd.hr, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona opozvana.

 

Udruga KPD obrađuje osobne podatke u skladu sa primjenjivim propisima te primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi Vaši osobni podaci bili sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Udruga KPD štiti Vašu privatnost i čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka prikupljenih u skladu s ovom Privolom. Udruga KPD neće Vaše osobne podatke prosljeđivati niti razmjenjivati s trećim osobama, niti koristiti u bilo koju drugu svrhu izuzev one za koju ste dali privolu, dakle u svrhu prezentiranja rada i aktivnosti udruge. Osobni podaci prikupljeni temeljem ove Privole bit će pohranjeni i obrađivani u ovdje navedenu svrhu.

 

Ova Privola nije uvjetovana članstvom u udruzi.