Kategorizacija izleta

Kategorizaciju izleta dijelimo na tri kategorije:

1. Kondicijska zahtjevnost

Kondicija je svakako individualna, može biti i subjektivna procjena pa ju treba uzeti kao okvir jer se gleda prosječno.

2. Tehnička zahtjevnost

Tehnička zahtjevnost ovisi o zahtjevnosti samog terena (strmina i širina puta,), izloženosti opasnostima, potrebnim vještimana i opremi za izlet.

3. Visinska razlika

Visinska razlika označava ukupan visinski uspun (put u nebo :)) koji treba savladati na izletu.

Tablica kategorizacije izleta

Kažu da prosječni planinar za 1 sat može savladati cca 350 m visinske razlike kod uspona ili 550 m spusta.

 

Sve kategorije su jednako važne i težina izleta ovisi o klasifikaciji za sve kategorije.

Naravno, da postoji još faktora koji utječu na težinu samog izleta, npr. vremenski uvjeti ili uvjeti na samom terenu koji mogu znatno utjecati na zahtjevnost izleta.

 

U sklopu objave detalja o izletu objavljivat ćemo i zahtjevnost izleta prema navedenim kategorijama. Izlet koji je kategoriziran sa npr. K2, T1, VR3 znači da je:

  • kondicijski umjeren, da imamo od 5 do 7 sati hodanja
  • tehnički lagan, na izletu ne očekujemo upotrebu ruku ili dodatne opreme za savladavanje puta, širina staze je normalna
  • visinska razika je zahtjeva jer nas čeka od 750 do 1000 m uspona i vjerojatno isto toliko spusta

 

Sa svakim odlaskom na izlet radite na poboljšanju svoje kondicije, kroz vrijeme se poboljšava tehnička spremnost i spretnost i ukoliko ste kontinuirani u izletima vidjet ćete i napredak u savladavanju visinske razlike.

Pozivamo vas da napravite nešto za sebe i svoje zdravlje, pridružite nam se na izletima.